Obětní beránek a rozklovaná hruď pelikána. I to jsou symboly Velikonoc

Znáte křesťanské velikonoční symboly?

Velikonoční symboly osvětlují některé tradice. Pojďme se podívat na ty původní, církevní. Seznámení se s nimi není obracení se na víru, ale znamením úcty k předkům, k jejich odkazu a k tradicím. Váží se k příběhům, které utvářely atmosféru dávných časů. Vznikaly v době, kdy život nebýval pro většinu lidí jednoduchý, kdy práce znamenala dřinu, strach vážil víc, než se někdy dalo unést, děly se věci nevysvětlitelné a cesty bývaly delší. Přesto, nebo snad právě proto měli lidé sobě mnohem blíž.  

Velikonoční beránek

Přestože si beránka představíme spíše pocukrovaného na svátečním stole nebo v bílém rounu, jako symbol Velikonoc představuje oběť, kterou byl v přeneseném smyslu Ježíš. V křesťanské církvi se beránek stal symbolem Božího Beránka, Krista. Symbolem oběti za viny, spáchané lidmi.  

Malé červené skvrnky od krve. A víra ve spasení...

V hebrejské tradici symbolizovaly ovce Izraelity jako členy „Božího stáda“ a židovského Boha jako pastýře. Spojení je zřejmě v původní židovské tradici svátků Paschy, kdy se beránek zabíjel na památku vyvedení Izraele z egyptského otroctví. A to bílé rouno? Symbolika sem, symbolika tam. Osobně nemívám z pocukrovaných beránků, nakrájených na porce, dobrý pocit.

Kohout

Symbol probouzení dne, slunce, ale i svědomí, usebraní a sebereflexe. Ranní kokrhání přináší světlo, zvěstuje nový den, nový život a přeneseně Krista, Světlo světa.

Kohoutí kokrhání bylo předzvěstí rána, nového dne. Konec horečné noci, kdy se v udřených lidech, kteří nemohli zaspat, probouzely představy a fantazie dosud nevyřčeného a nevysvětleného. Ostatně symbol kohouta, jako nového života, Světla světa, můžeme vidět na špicích řady kostelů.

Kvočna s kuřátky

Na zemi jsou místa, kam se můžeš schovat před strachem a zlem. Místa, kde se cítíš v bezpečí. Malá kuřata se schovají pod křídly kvočny. Přeneseno do velikonoční a křesťanské symboliky, jako když se člověk schová pod křídly Boha.

Kříž

Symbol kříže nevznikl s křesťanstvím. Znali ho už staří Egypťané, Číňané či Kréťané. Jeho význam byl v různých kulturách i náboženstvích univerzální. Býval spojován s orientací v kosmu, v tom, co je mezi nebem a zemí a chápán jako propojení božského (vertikála) a lidského (horizontála) světa i symbol věčnosti.

Dnes je kříž nejdůležitějším symbolem křesťanství. Vychází ze skutečnosti, že byl Kristus odsouzený k ukřižování, což býval jeden z nejkrutějších trestů. Občas si každý z nás i dnes nese svůj symbolický kříž, nebo je s námi kříž. Jde o symbol, který má nesčetně významů. Ale ve své základní formě patří zejména ke křesťanským a velikonočním symbolům.

Zajíc

Podle lidové pověry zajíc nikdy nespí. Slyší a vidí všechno. Připomíná tak Boha, který také vidí a slyší všechno. Je rovněž symbolem Kristova zmrtvýchvstání, když přemohl spánek smrti a vrátil se.

Vejce

Vejce je symbolem života. Průzračná logika. Narození kuřete se připodobňuje ke vzkříšení Krista, k novému životu vůbec. Vejce je i symbolem plodnosti a úrodnosti. V předkřesťanských dobách bylo dokonce ukládáno do hrobu k mrtvému.

Vejce bývalo symbolem při pohanských oslavách jara. Od nepaměti symbolizovalo zárodečný chaos, ze kterého vznikl svět. Připomíná onu sílu, která je třeba ke stvoření, zrození, připomíná nesmrtelnost, návrat jara. Skořápka zase symbolizuje bezpečí.

Pelikán

Symbol Ježíše, jehož krev byla pro lidi prolita na kříži. Tenhle symbol mě dojímá i mrazí zároveň. Traduje se, že pelikán si v případě nouze o potravu, aby nakrmil svá mláďata, rozklove zobákem vlastní hruď a mláďata krmí krůpějemi své krve. Taky vám přejela po rukou husina?

Propojení se symbolikou Velikonoc je v Ježíšovi, kterému byl probodený bok, ze kterého vytekla krev a voda. Ježíš trpěl a zemřel za všechny hříšné.

Motýl

Vylétá z kukly. Jako naše duše, která povstane z mrtvého těla a bude žít dál. Motýl představuje znovuzrození, znovuvzkříšení. Na některých křesťanských malbách Madony s dítětem můžeme vidět motýla jako připomínku péče o lidské duše. Přítomnost motýla na obraze s malým Ježíšem bývá ale častěji interpretována jako připomínka budoucího Ježíšova vzkříšení.

Páv

Páv je symbolem života bez konce. Symbolem znovuzrození, vzkříšení. Páv symbolizuje svatost, zmrtvýchvstání a nesmrtelnost. Symbolika se vztahuje k jeho nádherným ocasním perům. Ta páv každoročně shazuje – jako by umíral. Než mu znovu narostou nová, krásnější, která symbolizují vzkříšení.

Velikonoční oheň

Ten symbolizuje vítězství slunce nad zimou, světla nad tmou, blízkostí nad dálkou. Zapálení svatého velikonočního ohně a jeho svěcení bývá na začátku liturgie na Bílou sobotu, při obřadech Velké noci (ze soboty na neděli). Pro křesťany jde o centrální událost o Velikonocích.

Od velikonočního ohně lidé zapalovali velikonoční svíce, které ve slavnostním průvodu a za opakovaného zpěvu „Světlo Kristovo“ vnesli do temného kostela. Nikdy jsem to nezažila, ale přála bych si tuhle tradici někdy vidět na vlastní oči. Musí to být vizuálně i emočně velmi silná záležitost.

Velikonoční svíce

Svíce patří k důležitým velikonočním symbolům, stejně jako oheň. Její světlo je chápáno jako znamení života a Kristovo zmrtvýchvstání. Podle tradice se zapaluje od posvěceného ohně, jak bylo zmíněno v předchozím odstavci. Donesením zapálených svící do tmavého kostela si křesťané připomínají Kristovo vzkříšení, noc, která se proměňuje v den. Svíce se pak nořily do vody, která se tím posvěcovala na křestní vodu.

Velikonoční svíce bývá bílá, zdobená motivem Krista přibitého na kříži. Nad křížen bývá vyznačeno první a poslední písmeno řecké abecedy – alfa a omega. Ta symbolizují, že Ježíš znamená začátek i konec. Dalšími motivy na velikonoční svíci může být strom, beránek, sluneční paprsky nebo voda.

Ať už symboliku Velikonoc berete s jakýmikoliv pocity, s vášní, nadhledem nebo odtažitostí, přeji vám klidné svátky, příležitost k rozjímání, k radosti, k lásce i k nacházení hodnot, z nichž krystalizuje vše, co vás dokáže posílit. Krásné Velikonoce!

(Zdroj: Občasník Římskokatolické farnosti u baziliky sv. Ludmily na Královských Vinohradech, vira.cz)

Odesláním emailu souhlasí zájemce o newsletter s občasným zasíláním informací o novinkách, soutěžích a obchodních sdělení (maximálně 1x týdně). Svůj souhlas může v emailové komunikaci kdykoliv zrušit. Odesláním své emailové adresy současně vyjadřuje souhlas s ochranou osobních údajů (GDPR).

About Kudrhaltka

Redaktorka, autorka, saská náplava. Novinařina je o empatii, o porozumění tématu a o objektivním vhledu autora.

View all posts by Kudrhaltka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *